10/2011 (EB) Erregelamendua, elikagaiekin kontaktuan jarri nahi diren plastikozko material eta objektuei buruzkoa.

Europar Batasuneko (EB) 10/2011 Erregelamenduak, elikagaien kalitateko plastikozko produktuei buruzko legerik zorrotzena eta garrantzitsuena dena, oso baldintza zorrotzak eta integralak ditu elikagaiak ukitzeko produktuetarako metal astunen muga estandarrean, eta nazioarteko haizearen adierazlea da. elikagaiekin kontaktuan dauden materialen segurtasun-arriskuen kontrola.

food contact plastic

2011n argitaratu zen EBko 10/2011 (EB) Erregelamendu berria elikagaiekin kontaktuan jartzeko material eta objektu plastikoei buruzkoa.
Urtarrilak 15. Araudi berri hau 2011ko maiatzaren 1ean hasiko da indarrean. Batzordearen 2002/72/EE Zuzentaraua indargabetzen du. Hainbat dira
xedapen iragankorrak eta 1. taulan laburbiltzen dira.

1. taula

Xedapen Iragankorrak

2012ko abenduaren 31 arte  

Onar dezake honako hauek merkatuan jartzea

- Elikagaien kontaktuan dauden materialak eta produktuak legez merkatuan jarri diren

FCM agiri osagarriak xedapen iragankorrak

2011ko maiatzaren 1a baino lehen 

Justifikazio-agiriak 82/711/EEE Zuzentarauaren eranskinean ezarritako migrazio orokorraren eta migrazio espezifikoen probarako oinarrizko arauetan oinarrituko dira.

2013ko urtarrilaren 1etik 2015eko abenduaren 31ra

Merkatuan jarritako material, artikulu eta substantzien laguntza-dokumentua 10/2011 (EB) Erregelamenduan adierazitako migrazio-arau berrietan edo 82/711/EEE Zuzentarauaren eranskinean ezarritako arauetan oinarritu daiteke.

2016ko urtarrilaren 1etik aurrera

Justifikazio-agiriak 10/2011 (EB) Erregelamenduan ezarritako migrazio-probak egiteko arauetan oinarrituko dira.

Oharra: 1. Laguntza-dokumentuaren edukia 2. taulari dagokio, D

2. taula

A. Eremua.

1. Plastikoz soilik osatutako materiala eta artikuluak eta horien zatiak

2. Geruza anitzeko plastikozko materialak eta itsasgarrien bidez edo beste bide batzuen bidez elkarri atxikitako artikuluak

3. 1. eta 2. puntuetan aipatzen diren materialak eta artikuluak, estalduraz inprimatuta edo/eta estalitakoak.

4. Plastikozko geruzak edo plastikozko estaldurak, txapeletan eta itxieretan juntak osatzen dituztenak, eta tapa horiekin batera material mota ezberdinetako bi geruza edo gehiagoz osatutako multzoa osatzen dute.

5. Plastikozko geruzak material anitzeko geruza anitzeko material eta artikuluetan

B. Salbuespena

1. Ioi-trukeko erretxina

2. Kautxua

3. Silikona

C. Hesi funtzionalaren eta nanopartikulen atzean dauden substantziak

Hesi funtzional baten atzean dauden substantziak2

1. Batasuneko zerrendan ageri ez diren substantziekin fabrikatu daitezke

2. Binil kloruroko monomeroaren I. eranskinaren muga bete beharko du (SML: Ez da detektatu, 1 mg/kg akabera produktuan)

3. Elikagaietan baimendu gabeko substantziak gehienez 0,01 mg/kg erabili ahal izango dira.

4. Ezin izango dira aldez aurretik baimenik gabe ugalketarako mutagenoak, kartzinogenoak edo toxikoak diren substantziarik izango.

5. Ez da nanoformakoa izango

Nanopartikulak::

1. Kasuan kasu ebaluatu behar dira haien arriskuari dagokionez, informazio gehiago jakin arte.

2. Nanoformako substantziak I. eranskinean berariaz baimenduta eta aipatzen badira soilik erabiliko dira

D. Egiaztagiriak

1. Entseguen, kalkuluen, modelatzearen, beste analisien eta segurtasunari buruzko beste analisien baldintzak eta emaitzak jasoko ditu edo betetzen dela frogatzen duten arrazoibideak.

2. Enpresa-operadoreak eskumena duen agintari nazionalen eskura jarriko ditu, hala eskatuz gero

E. Migrazio orokorra eta Migrazio-muga espezifikoa

1. Migrazio orokorra

- 10 mg/dm² 10

- 60 mg/kg 60

2. Migrazio espezifikoa (I. Eranskineko Batasun Zerrenda ikusi - Migrazio-muga zehatzik ez dagoenean edo bestelako murrizketarik ematen ez denean, 60 mg/kg-ko migrazio-muga espezifiko generikoa aplikatuko da)

Sindikatuen Zerrenda

I. eranskina –Monomeroa eta gehigarria

I. ERANSKINA dauka

1. Monomeroak edo beste hasierako substantzia batzuk

2. Koloratzaileak izan ezik

3. Polimeroak ekoizteko laguntzak, disolbatzaileak izan ezik

4. Mikrobioen hartziduratik lortutako makromolekulak

5. 885 substantzia baimendua

II. eranskina–Materialen eta artikuluen murrizketa orokorra

Metal astunaren migrazio espezifikoa (mg/kg janaria edo elikagaien simulatzailea)

1. Barioa (钡) =1

2. Kobaltoa (钴)= 0,05

3. Kobrea (铜)= 5

4. Burdina (铁) = 48

5. Litioa (锂)= 0,6

6. Manganesoa (锰)= 0,6

7. Zinka (锌)= 25

Amina aromatiko primarioen migrazio espezifikoa (batuketa), detekzio-muga 0,01 mg substantzia elikagai kg bakoitzeko.

III. eranskina-Elikagaien simulatzaileak

% 10 etanola 

Oharra: Ur destilatua hauta daiteke kasu batzuetan

Elikagaien simulatzailea A

izaera hidrofiloa duten elikagaiak

% 3 Azido azetikoa

Elikagaien simulatzailea B

janari azidoa

% 20 etanola 

Elikagaien simulatzailea C

%20ko alkohol-edukia duten elikagaiak

% 50 etanola 

Elikagaien simulatzailea D1

%20ko alkohol edukia duten elikagaiak

esne-produktua

janaria olioa uretan

Landare-olioa 

Elikagaien simulatzailea D2

elikagaiek izaera lipofiloa dute, gantz libreak

Poli (2,6-diphenyl-p-phenyleneoxide), partikulen tamaina 60-80 mesh, poroen tamaina 200 nm

Elikagaien simulatzailea E

janari lehorra

IV. eranskina- Betetze-deklarazioa (DOC)

1. enpresa-operadoreak emango du eta IV3. ERANSKINAren informazioa jasoko du

2. Txikizkako fasean ez den merkaturatze-fasetan, DOC eskuragarri egongo da plastikozko material eta artikuluetarako, haien fabrikazio-faseen bitarteko produktuetarako eta fabrikaziorako xede diren substantzietarako.

3. Erraz identifikatzea ahalbidetuko du fabrikazioko bitarteko faseetako materialak, artikuluak edo produktuak edo igortzen diren substantziak.

4.– Osaera substantziaren fabrikatzaileak ezagutuko du eta, hala eskatuz gero, agintari eskudunen eskura jarriko du

V. eranskina -Proba-baldintza

OM1 10d 20°C 20

Elikagaien edozein kontaktu izoztu eta hoztu egoeran

OM2 10d 40°C-tan

Epe luzeko edozein biltegiratzea giro-tenperaturan edo beherago, 2 orduz 70 °C-ra arte berotzea barne, edo 100 °C-ra arte 15 minutuz.

OM3 2h 70°C-tan 

70° C-ra arte 2 orduz edo 100° C-ra arte 15 minutura arte berotzea barne hartzen duen edozein ukipen-baldintza, epe luzerako gela edo hozkailu-tenperatura biltegiratzea ez dena.

OM4 1h 100°C-tan 

Tenperatura altuko aplikazioak elikagai bizigarri guztientzat 100° C-rainoko tenperaturan

OM5 2h 100°C-tan edo errefluxuan/bestela 1 h 121°C-tan 

Tenperatura altuko aplikazioa 121 °C-ra arte

OM6 4h 100° C-tan edo errefluxuan

Elikagaiak A, B edo C elikagai pizgarriekin ukitzeko baldintza oro, 40° C-tik gorako tenperaturan

Oharra: poliolefinekin kontaktuan dauden elikagai-simulatzaile guztien kasurik txarrenak adierazten ditu

OM7 2h 175°C-tan

Tenperatura handiko aplikazioak OM5 baldintzak gainditzen dituzten gantz elikagaiekin

Oharra: teknikoki EZ bada bideragarria D2 elikagai-simulatzailearekin OM7 egitea, proba OM 8 edo OM9 probarekin ordezkatu daiteke.

OM8 E elikagai-simulatzailea 2 orduz 175 °C-tan eta elikagai-simulatzailea D2 2 orduz 100 °C-tan

Tenperatura altuko aplikazioak soilik

Oharra: teknikoki EZ bideragarria denean D2 elikagai-simulatzailearekin OM7 egitea

OM9 E elikagai-simulatzailea 2 orduz 175 °C-tan eta elikagai-simulatzailea D2 10 egunez 40 °C-tan

Tenperatura altuko aplikazioak giro-tenperaturan epe luzerako biltegiratzea barne

Oharra: teknikoki EZ bideragarria denean D2 elikagai-simulatzailearekin OM7 egitea

 

EBko zuzentaraua indargabetzea

1. 80/766/EEE, Batzordearen Zuzentarauaren analisi-metodoa elikagaiekin kontaktuan dagoen binilo kloruroaren monomero-mailaren kontrol ofizialerako.

2. 81/432/EEE, Batzordearen Zuzentarauaren analisi-metodoa, materialak eta artikuluak elikagaietan binilo kloruroa isurtzea kontrolatzeko.

3. 2002/72/EE, Batzordearen Zuzentaraua, elikagaietarako material eta artikulu plastikoei buruzkoa.

 

 


Argitalpenaren ordua: 2021-10-19